Diyarbakır Valiliği
Diyarbakır Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Diyarbakır Valiliği
Diyarbakır Valiliği

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Kömürtaş Mahallesi, 598 nolu parselde Kentsel Çalışma Alanı

01 Ağustos 2019

                                                                                                  T.C.
                                                            DİYARBAKIR VALİLİĞİ (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
                                                                             ASKIYA ALMA TUTANAĞI


T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca; Diyarbakır İli, Ergani İlçesi, Kömürtaş Mahallesi, 598 nolu parselde Kentsel Çalışma Alanı “Toplu İşyeri (Buğday Pazarı)” olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 (h) bendi ile 3194 sayılı İmar Kanunun 9ncu maddesi uyarınca res’en onaylanmış olup, 01/08/2019 tarihinde Müdürlüğümüz ilan panosunda ve internet (www.csb.gov.tr/iller/divarbakir) sitesinde 30 (otuz) gün süre ile Diyarbakır Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

 

                                                                                                   01/08/2019


            Selahattin SARİ                                                                                                                                       Leyla BABACAN
İmar ve Planlama Şube Müdürü V.                                                                                                                         Şehir Plancısı

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır